SOLIDWORKS Data Management 2024 SP2 – Poznámky k verzi

Poznámky k posledním vydaným verzím najdete zde.

Nové funkce jsou popsány v příručce Co je nového, kterou najdete v nabídce Nápověda.

Seznam opravených chyb (SPR) najdete zde.

Oznámení o konci životnosti: Produkty Microsoft

Aktuální informace o aktivních produktech SOLIDWORKS PDM a produktech na konci životnosti najdete v tématu Systémové požadavky. Informace o životním cyklu operačního systému společnosti Microsoft naleznete v dokumentu Údaje o životním cyklu operačního systému Windows.

Níže uvedené informace se mohou změnit v závislosti na plánu podpory společnosti Microsoft.

Microsoft Windows Server 2016

SOLIDWORKS PDM 2023 SP5 je poslední verze, která podporuje Windows Server 2016.

Produkty SOLIDWORKS 2024 nebude možné instalovat na systém Windows Server 2016.

Microsoft Word 2016, Excel 2016 a PowerPoint 2016

SOLIDWORKS PDM 2023 SP5 je poslední verze, která podporuje aplikace Microsoft® Word 2016, Excel 2016 a PowerPoint 2016.

Microsoft Word 2019, Excel 2019 a PowerPoint 2019

SOLIDWORKS PDM 2023 SP5 je poslední verze, která podporuje aplikace Microsoft® Word 2019, Excel 2019 a PowerPoint 2019.

Microsoft SQL Server 2016

SOLIDWORKS PDM 2023 SP5 je poslední verze, která podporuje SQL Server 2016.

Microsoft SQL Server 2017

SOLIDWORKS 2024 SP5 je poslední verze, která podporuje SQL Server 2017.

Systémové požadavky

  • Software SOLIDWORKS PDM 2023 nebo novější vyžaduje na archivních serverech a klientských počítačích prohlížeč Microsoft Edge WebView2.
  • Nainstalujte ovladač Microsoft ODBC 17 (17.3 nebo novější) pro SQL Server na klientu a všech serverech.
  • Pro zajištění úspěšné instalace a optimálního výkonu výkon si přečtěte Systémové požadavky.
  • Software SOLIDWORKS PDM 2024 vyžaduje správce SolidNetWork License (SNL) Manager 2024 pro správu licencí.
  • SOLIDWORKS PDM 2021 nebo novější vyžaduje při používání SQL Serveru 2019 kumulativní aktualizaci Cumulative Update 4 nebo vyšší.

Instalace

Distribuční disk DVD

Od vydání softwaru SOLIDWORKS 2021 obdrží ti zákazníci, kteří si vyžádají zásilku disků DVD pro upgrade, tři disky DVD.

Jedna instalace klientu SOLIDWORKS Manage Client

V počítači můžete mít pouze jednu instalaci klientu SOLIDWORKS Manage. Instalací klientu SOLIDWORKS Manage 2024 dojde k odebrání starších verzí.

SQL Server Management Studio

Instalační balíček SOLIDWORKS PDM 2019 a pozdější nezahrnují instalaci nástroje SQL Server Management Studio (SSMS). Chcete-li SSMS stáhnout, podívejte se na Stáhnout SQL Server Management Studio.

Změna instalací produktu SOLIDWORKS PDM Server

Ke změně instalace produktu SOLIDWORKS PDM Server a jeho součástí použijte panel Programy a Funkce v Ovládacích panelech Windows. Instalaci produktu nelze změnit pomocí nástroje SOLIDWORKS Installation Manager (SLDIM), i když jste ho použili k instalaci produktu SOLIDWORKS PDM Server.

Opětovná aktivace produktů s licencí SolidNetWork

Počínaje verzí SOLIDWORKS 2022 je nutné produkty s licencí SolidNetWork každý rok znovu aktivovat, i když jsou licencované produkty z dřívější verze.

Funkčnost

Microsoft SQL Server 2022

Microsoft SQL Server 2022 je podporován od verze softwaru SOLIDWORKS 2023 SP02.

Microsoft SQL Server 2019

Microsoft SQL Server® 2019 je podporován od verze softwaru SOLIDWORKS 2020 a SOLIDWORKS PDM 2020.

SOLIDWORKS PDM 2021 nebo novější vyžaduje při používání SQL Serveru 2019 kumulativní aktualizaci Cumulative Update 4 nebo vyšší.

Kompatibilita s produkty SOLIDWORKS PDM

Počínaje verzí SOLIDWORKS PDM 2017 může být Service Pack pro klienta SOLIDWORKS PDM jiný než Service Pack pro SOLIDWORKS PDM Server, pokud mají stejnou hlavní verzi.

Software SOLIDWORKS PDM Professional 2024 podporuje verze SOLIDWORKS 2024, 2023 a 2022. SOLIDWORKS PDM Standard 2024 podporuje jen aplikaci SOLIDWORKS 2024. Kombinace novější verze softwaru SOLIDWORKS a starší verze softwaru SOLIDWORKS PDM není podporována.

DraftSight

Počínaje verzí SOLIDWORKS PDM 2024 by měla být hlavní verze SOLIDWORKS PDM a DraftSight® stejná.

Dokumentace

V současné době neexistují žádné položky týkající se dokumentace.

Service Pack 2.0

Pro tuto aktualizaci Service Pack nejsou žádné specifické poznámky k verzi.

Service Pack 1.0

Pro tuto aktualizaci Service Pack nejsou žádné specifické poznámky k verzi.