SOLIDWORKS 2015 SP5 – Poznámky k verzi

Tento dokument obsahuje obecné informace o vydáních Dassault Systèmes SolidWorks® Corporation.

Nové funkce jsou popsány v příručce Co je nového, kterou najdete v nabídce Nápověda.

Seznam opravených chyb (SPR) najdete zde.

DŮLEŽITÉ: Oznámení o konci životnosti

Seznam aktuálně podporovaných operačních systémů najdete v dokumentu Systémové požadavky.

Microsoft Windows 8.0

SOLIDWORKS 2015, včetně SOLIDWORKS Enterprise PDM 2015, je poslední verzí, která podporuje Microsoft Windows 8.0. SOLIDWORKS 2016 a SOLIDWORKS Enterprise PDM 2016 nebude možné instalovat na operační systém Microsoft Windows 8.0. Je nutné provést upgrade z Windows 8.0 na Windows 8.1, abyste mohli nadále používat aplikace SOLIDWORKS 2016 a SOLIDWORKS Enterprise PDM 2016.

32bitové operační systémy

SOLIDWORKS 2014, včetně aplikace SOLIDWORKS Enterprise PDM 2014 CAD Editor, je poslední verzí podporující 32bitový operační systém Windows 7. Software SOLIDWORKS 2015 a SOLIDWORKS Enterprise PDM 2015 CAD Editor nebude možné instalovat na 32bitové operační systémy. SOLIDWORKS Enterprise PDM 2015 je poslední verze, která podporuje klienty Enterprise PDM Contributor a Viewer na 32bitovém operačním systému Windows 7.

Serverové produkty SOLIDWORKS

Serverové produkty SOLIDWORKS 2015 a Enterprise PDM 2015, včetně aplikace Network License Server, nebude možné instalovat na operační systémy Windows® XP, Windows Vista® a Windows Server® 2003 a 2008.

Hardwarový klíč licenčního serveru

Software SOLIDWORKS 2014 a novější nebude možné spustit na počítači s hardwarovým licenčním klíčem pro paralelní port.

Microsoft Office 2007

SOLIDWORKS 2014 včetně SOLIDWORKS Enterprise PDM 2014 je poslední verze, která podporuje software Microsoft Office 2007. SOLIDWORKS 2015 a SOLIDWORKS Enterprise PDM 2015 již software Microsoft Office 2007 nepodporuje.

Úplný seznam podporovaných produktů společnosti Microsoft a jejich verzí najdete v tématu Systémové požadavky.

SOLIDWORKS Viewer

Prohlížeč SOLIDWORKS Viewer bude nahrazen prohlížečem eDrawings ® Viewer 2015, a to od verze SOLIDWORKS 2015. Prohlížeč eDrawings Viewer 2015 je dostupný jen na 64bitových operačních systémech. Seznam aktuálně podporovaných operačních systémů najdete v dokumentu Systémové požadavky. Aplikace SOLIDWORKS 2014 Viewer bude nadále k dispozici ke stažení, ale ve verzi SOLIDWORKS 2015 a novějších ji nebude možné spustit.

SOLIDWORKS Enterprise PDM

Software SOLIDWORKS Enterprise PDM již není lokalizován do švédštiny.

COSMOSM

Verze SOLIDWORKS 2015 je poslední verzí podporující COSMOSM. Po vydání verze SOLIDWORKS 2015 SP5 již nebude software COSMOSM rozšiřován ani podporován.

Zrušené funkce

Od verze SOLIDWORKS 2015 nemůžete uložit model ve formátu Universal 3D. Příkaz Soubor > Uložit jako typ Universal 3D (*.u3d) je odebrán.

ScanTo3D

Přímá integrace mezi programem ScanTo3D a skenovacím programem NextEngine (ScanStudio) není součástí SOLIDWORKS 2015 SP3 a pozdějších verzí. Typy souborů NextEngine nzip, nxm a scn již nelze otevřít a příkaz nabídky Nástroje > ScanTo3D byl odebrán. Uživatelé skenerů NextEngine mnohou vytvářet skenované soubory v jiných skenovacích formátech souborů a do SOLIDWORKS je poté importovat.

Systémové požadavky

Instalace

Instalační DVD

Software SOLIDWORKS 2015 je dodáván na dvou discích DVD. Manažer instalací vás v případě potřeby vyzve, abyste vložili do mechaniky disk SOLIDWORKS č. 2.

Antivirový software

Některé antivirové programy brání správné instalaci aplikace SOLIDWORKS. Další informace najdete na odkaze Antivirový software.

COSMOSM

Aplikaci COSMOSM již nelze instalovat z disků DVD ani pomocí Manažera instalací. Aplikaci COSMOSM je nutno stáhnout ze sekce Downloads na našich webových stránkách.

Technická upozornění

Scházejí písma Windows 10

Některá písma, která byla dodávána v předchozích verzích Windows, byla ve Windows 10 přesunuta do volitelných součástí. Při upgradu na Windows 10 tato písma nemusí být instalována. Pokud zjistíte, že dokument SOLIDWORKS používá písma, která již v systému nejsou instalována, postupujte podle článku Znalostní báze Microsoftu č. 3083806.

Dokumenty aplikace Microsoft Office vložené do dokumentů SOLIDWORKS

Používáte-li 64bitovou verzi Windows® 7, měli byste nainstalovat opravu Microsoft Hotfix KB 983396 http://support.microsoft.com/kb/983396. Tato oprava vyřeší problémy při vkládání dokumentů Microsoft® Office 97-2003 v kompatibilním formátu do dokumentů SOLIDWORKS. To se týká všech nainstalovaných verzí sady Microsoft Office.

Funkčnost

Moje produkty

Moje produkty jsou dostupné v  SOLIDWORKS 2015 SP0 a novějších verzích. Tato stránka obsahuje seznam všech produktů SOLIDWORKS, které jsou aktivovány pro váš počítač. Tuto stránku zobrazíte v softwaru SOLIDWORKS kliknutím na nabídku Nápověda > Moje produkty. Tuto stránku zobrazíte ve Windows kliknutím na nabídku Start > Všechny programy > SOLIDWORKS 2015 > Nástroje SOLIDWORKS > Moje produkty.

Kompatibilita s produkty SOLIDWORKS Enterprise PDM

SOLIDWORKS Enterprise PDM 2015 podporuje aplikace SOLIDWORKS 2015, 2014 a 2013. Kombinace novější verze softwaru SOLIDWORKS a starší verze softwaru Enterprise PDM není podporována.

Kóta průměru v oříznutých a detailních pohledech

Vložíte-li kótu průměru do oříznutého nebo detailního pohledu na prvek přesahující hranice pohledu a kóta je umístěna mimo zobrazenou geometrii modelu, bude mít kóta vynášecí čáru.

Nabídka Nástroje

Doplňkové moduly

Doplňkové moduly, ke kterým se v předchozích verzích SOLIDWORKS přistupovalo z hlavní nabídky, se nyní používají z nabídky Nástroje. Týká se to následujících modulů:
 • CircuitWorks
 • Routing
 • SOLIDWORKS Plastics
 • Toolbox

Doplňkové moduly třetích stran, které byly v dřívějších verzích softwaru SOLIDWORKS přístupné z pruhu nabídek, jsou též k dispozici v nabídce Nástroje. V nabídce Nástroje se objeví i každý nový doplňkový modul třetí strany, který se pokusí vytvořit nabídku v pruhu nabídek.

Produkty Xpress

Následující produkty byly přesunuty do nabídky Nástroje > Produkty Xpress:
 • DriveWorksXpress
 • SimulationXpress
 • FloXpress
 • SustainabilityXpress
 • DFMXpress

Aplikace SOLIDWORKS

Následující produkty byly přesunuty do nabídky Nástroje > Aplikace SOLIDWORKS:
 • SOLIDWORKS Explorer
 • Part Reviewer
 • Costing
 • Sustainability

Produkty Office

Záložka v CommandManageru Produkty Office byla přejmenována na Doplňkové moduly SOLIDWORKS.

Importované zakřivené hrany

V předchozích verzích software SOLIDWORKS převáděl některé důležité kružnicové nebo eliptické hrany na geometrii skici v podobě splajnů. Nyní jsou tyto hrany importovány jako kružnice, oblouky nebo elipsy.

eDrawings

Okno Přehled není k dispozici.

SOLIDWORKS Explorer

Pomocí softwaru SOLIDWORKS Explorer nelze zjistit poslední verzi, v níž byl uložen soubor SOLIDWORKS. Vlastnost Naposledy uloženo v: není v aplikaci SOLIDWORKS Explorer podporována. Verzi softwaru SOLIDWORKS, v níž jste soubor uložili, můžete zjistit v Průzkumníku Windows tak, že kliknete pravým tlačítkem na soubor a vyberete možnost Vlastnosti a poté záložku Podrobnosti.

Tečná zaoblení

Jestliže první a poslední výběr sestává z rovinné plochy a geometrie mezi nimi je symetrická, bude výsledné tečné zaoblené též symetrické, a to i tehdy, jsou-li plochy zkosené.

Zaoblení o proměnné velikosti

Zaoblení o proměnné velikosti můžete přidávat k nerovinným uzavřeným hranám a uzavřeným splajnovým hranám.

SOLIDWORKS Sustainability

 • K dispozici ve verzi SOLIDWORKS Premium
 • K dispozici jako samostatně nabízený produkt, který lze použít ve verzích SOLIDWORKS Standard a SOLIDWORKS Professional
 • Software SOLIDWORKS Sustainability nemá žádné další požadavky na instalaci. Jeho instalace probíhá společně se softwarem SOLIDWORKS. Uživatelé softwaru SOLIDWORKS Premium a SOLIDWORKS Sustainability mají k dispozici studie SOLIDWORKS Sustainability. Ostatní uživatelé softwaru SOLIDWORKS mají přístup pouze k nástroji SOLIDWORKS SustainabilityXpress.

Strom FeatureManager v sestavách

V dokumentech sestav mohou být položky ve stromu FeatureManageru nesprávně seřazeny kvůli chybě rozpoznané ve verzi SOLIDWORKS 2014. Tato chyba je opravena ve verzích SOLIDWORKS 2014 SP05 a SOLIDWORKS 2015 SP01, a v mnoha případech je seznam automaticky správně seřazen po načtení ovlivněných souborů.

Dokumentace

CO JE NOVÉHO V SOFTWARU SOLIDWORKS 2015

Funkce popsané v tématu Určení verze souboru v části Základy SOLIDWORKS nejsou v programu SOLIDWORKS 2015 k dispozici.

SOLIDWORKS Flow Simulation

Funkce Časově závislá analýza a Pokročilá kontrola nad řešičem, které jsou uvedeny v dokumentu Co je nového v SOLIDWORKS 2015, nejsou součástí vydání produktu SOLIDWORKS Flow Simulation 2015.

CircuitWorks

Aplikace CircuitWorks je dostupná ve verzích SOLIDWORKS Premium a SOLIDWORKS Professional. Dříve byla dostupná jen ve verzi SOLIDWORKS Premium.

Service Pack 5.0

Kóty

Pokud zapnete volbu Zaokrouhlit na poloviny k sudému číslu v dialogu Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Jednotky, budou kóty zobrazené v grafické oblasti nesprávné. Skutečné kóty v modelu však budou správné. Nesprávné je jen zobrazení kót.

Doporučujeme vám používat volbu Zaokrouhlit na poloviny k sudému číslu jen u jednotlivých kót, kde je nutné použít zaokrouhlení, a nenastavovat ji globálně v dialogu Možnosti. Tato volba se dá nastavit v PropertyManageru Kóta na kartě Jiné. V části Přehodnotit jednotky vypněte volbu Použít metodu dokumentu a v seznamu vyberte Zaokrouhlit na poloviny na sudou hodnotu.

Service Pack 4.0

SOLIDWORKS Composer

Nápověda k programu SOLIDWORKS Composer je nyní dostupná v angličtině, italštině, korejštině, ruštině, francouzštině, němčině, japonštině a zjednodušené čínštině.

SOLIDWORKS Inspection

SOLIDWORKS Inspection nyní obsahuje:

Prohlídka pro rychlý start

Výuková lekce popisující vytvoření a přizpůsobení kontrolních výkresů a revizních zpráv s popisky a poznámkami. Prohlídka je přeložena do všech jazyků, podporovaných v SOLIDWORKS.

Lokalizovaná nápověda

Nápověda k aplikaci SOLIDWORKS Inspection je přeložena do všech jazyků, podporovaných v SOLIDWORKS.

Podpora cizích znakových sad ve slovních OCR

Modul optického rozpoznávání textu (OCR) používá k interpretaci informací ze souborů PDF nebo TIFF tzv. slovníky. Třináct nových slovníků v SOLIDWORKS Inspection umožňuje extrahovat poznámky psané v těchto jazycích.

Service Pack 3.0

V současné době neexistují žádné položky týkající se aktualizace Service Pack.

Service Pack 2.0

SOLIDWORKS MBD

V aktualizaci Service Pack 2.0 je dostupná aplikace SOLIDWORKS MBD. Více informací o aplikaci SOLIDWORKS MBD najdete na webu SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Electrical – dokumentace

Dokumentace k programu SOLIDWORKS Electrical je nyní dostupná ve všech jazycích: angličtině, češtině, italštině, korejštině, polštině, ruštině, tradiční čínštině, turečtině, francouzštině, němčině, japonštině, brazilské portugalštině, zjednodušené čínštině a španělštině.

SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer podporuje dávkové výstupy vektorových obrázků. Při vytváření pohledů dále můžete definovat šablonu názvů pohledů.

Service Pack 1.0

SOLIDWORKS Composer

Uživatelské rozhraní aplikace SOLIDWORKS Composer je nyní lokalizováno do tradiční čínštiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, japonštiny, zjednodušené čínštiny, korejštiny a ruštiny. Dokumentace je nyní dostupná v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, japonštině, zjednodušené čínštině, korejštině a ruštině.