SOLIDWORKS 2016 SP5 — uwagi o wersji

Dokument ten zawiera informacje ogólne na temat kolejnych wersji oprogramowania Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Najnowsze uwagi dotyczące wersji można wyświetlić tutaj.

Aby uzyskać informacje dotyczące nowych funkcji, należy zapoznać się z sekcją Nowe funkcje dostępną w menu Pomoc.

Aby uzyskać listę rozwiązanych problemów (SPR), proszę kliknąć tutaj.

WAŻNE: powiadomienie o zaprzestaniu wspierania środowiska pracy

Informacje na temat obecnie obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć w części Wymagania systemowe.

Microsoft Windows 8.0

Żadnych produktów SOLIDWORKS 2016 nie będzie można zainstalować na systemie Windows 8.0. Konieczne będzie uaktualnienie systemu Windows 8.0 do wersji Windows 8.1. Informacje na temat obecnie obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć w części Wymagania systemowe.

32-bitowe systemy operacyjne

SOLIDWORKS 2014 jest ostatnią wersją, która obsługiwała 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Produktów SOLIDWORKS 2016 nie będzie można zainstalować na 32-bitowym systemie operacyjnym Windows 7.

Baza danych Microsoft Access

Oprogramowanie SOLIDWORKS 2015 jest ostatnią wersją obsługującą bazy danych Microsoft Access.

Produkty serwerowe SOLIDWORKS

Instalacja produktu SOLIDWORKS 2016 w systemach operacyjnych Windows Server® 2003 i 2008 nie jest możliwa.

SOLIDWORKS Viewer

Program SOLIDWORKS Viewer został zastąpiony przez pogram eDrawings® Viewer 2016. eDrawings Viewer 2016 pracuje wyłącznie na 64-bitowych systemach operacyjnych. Informacje na temat obecnie obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć w części Wymagania systemowe. Nadal możliwe będzie pobieranie SOLIDWORKS 2014 Viewer, ale przeglądarka ta nie będzie otwierana w programie SOLIDWORKS 2015 ani w nowszych wersjach.

COSMOSM

Oprogramowanie SOLIDWORKS 2015 jest ostatnią wersją obsługującą interfejs COSMOSM. Po publikacji SOLIDWORKS 2015 SP5 interfejs COSMOSM nie będzie już udoskonalany ani obsługiwany.

Wycofane funkcje

Począwszy od wersji SOLIDWORKS 2015, nie ma możliwości zapisania modelu w pliku formatu Universal 3D. Opcja menu Plik > Zapisz jako plik typu Universal 3D (*.u3d) została usunięta.

ScanTo3D

Bezpośrednia integracja między oprogramowaniem do skanowania ScanTo3D i NextEngine (ScanStudio) nie jest już obsługiwana przez oprogramowanie SOLIDWORKS 2015 SP3 i nie będzie uwzględniona w przyszłych wersjach produktu. Plików typu NextEngine nzip, nxm i scn nie można już otwierać, a opcja menu NextEngine Scan została usunięta z menu Narzędzia > ScanTo3D. Użytkownicy skanerów NextEngine mogą alternatywnie generować pliki skanów w innych formatach, po czym importować je do programu SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Composer™

Nie można już importować plików Parasolid i Unigraphics (UG) do programu Composer.

Pliki Parasolid mają następujące rozszerzenia: *.x_t, *.x_b, *.xmt_txt, *.xmt_bin. Pliki UG mają następujące rozszerzenie: *.prt. Tego rozszerzenia nie należy mylić z rozszerzeniem *.prt dla plików Pro/ENGINEER, które nadal można importować.

SOLIDWORKS Workgroup PDM

Oprogramowanie SOLIDWORKS w wersji 2018 i w wersjach nowszych nie będzie obsługiwać SOLIDWORKS Workgroup PDM.

Wymagania systemowe

Aby zapewnić pomyślną instalację oraz optymalną wydajność, patrz: Wymagania systemowe.

Windows 10, 64-bitowy

Oprogramowanie SOLIDWORKS 2016 obsługuje 64-bitowy system operacyjny Windows 10 dla wszystkich produktów SOLIDWORKS.

Windows 10 – obsługiwane edycje SOLIDWORKS:
 • Windows 10 Pro (tylko 64-bitowy)
 • Windows 10 Enterprise (tylko 64-bitowy)

Grafiki RealView

Warunki optymalnej pracy i stabilności opisano w części Wymagania dotyczące karty wideo. Zalecane karty graficzne i sterowniki są oznaczone ikoną RealView w złotym kolorze.

Instalacja

Oprogramowanie antywirusowe

Niektóre programy antywirusowe uniemożliwiają prawidłową instalację SOLIDWORKS. Więcej informacji można znaleźć w części Program antywirusowy.

COSMOSM

Oprogramowania COSMOSM nie można już instalować z płyty DVD ani za pomocą menedżera instalacji. Interfejs COSMOSM należy pobrać ze strony internetowej w sekcji Materiały do pobrania.

Modyfikowanie instalacji serwerowych SOLIDWORKS PDM

Aby zmodyfikować instalację oprogramowania SOLIDWORKS PDM Server oraz jego komponentów, należy otworzyć okno Programy i funkcje w panelu sterowania systemu Windows. Nie przewidziano możliwość modyfikowania instalacji za pomocą narzędzia SOLIDWORKS Installation Manager (SLDIM), nawet jeśli zostało ono użyte do instalacji pakietu SOLIDWORKS PDM Server.

Alerty techniczne

Brak czcionek systemu Windows 10

Niektóre czcionki dostępne w poprzednich wersjach systemu Windows zostały przeniesione do funkcji dodatkowych w systemie Windows 10. Podczas aktualizacji do systemu Windows 10 czcionki te mogą nie zostać zainstalowane. Jeśli dany dokument programu SOLIDWORKS używa czcionki niezainstalowanej na komputerze, należy zapoznać się z artykułem 3083806 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Dokumenty Microsoft Office osadzone w dokumentach SOLIDWORKS

W przypadku używania systemu Windows® 7 w wersji 64-bitowej, konieczne jest zainstalowanie poprawki Microsoft Hotfix KB 983396 http://support.microsoft.com/kb/983396. Koryguje to problemy występujące przy próbie osadzenia dokumentów w formacie zgodnym z Microsoft® Office 97-2003 w dokumentach SOLIDWORKS. Ma to zastosowanie dla wszystkich zainstalowanych wersji Microsoft Office.

Pakiet produktów

ScanTo3D

Dodatek ScanTo3D jest teraz dołączony do oprogramowania SOLIDWORKS Professional oraz SOLIDWORKS Premium. Przedtem znajdował się on jedynie w pakiecie SOLIDWORKS Premium.

SOLIDWORKS Utilities i FeatureWorks

Do pakietu SOLIDWORKS Standard są teraz dołączane produkty SOLIDWORKS Utilities i FeatureWorks. Przedtem znajdowały się one w pakiecie SOLIDWORKS Professional.

TolAnalyst

Dodatek TolAnalyst znajduje się obecnie w pakiecie SOLIDWORKS Professional. Przedtem znajdował się on w pakiecie SOLIDWORKS Premium.

Costing kalkulacja kosztów dla złożeń

Costing kalkulacja kosztów dla złożeń znajduje się w pakiecie SOLIDWORKS Premium.

SOLIDWORKS Enterprise PDM

Produkt SOLIDWORKS Enterprise PDM obecnie nosi nazwę SOLIDWORKS PDM Professional. Począwszy od edycji SOLIDWORKS 2016, oprogramowanie SOLIDWORKS PDM jest zawarte na płycie instalacyjnej DVD SOLIDWORKS.

Funkcjonalność

Wybór punktów środkowych z dynamicznym podświetlaniem

Dodano opóźnienie przy wybieraniu punktu środkowego z dynamicznym podświetlaniem. Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad elementem szkicu lub krawędzią modelu wybór punktu środkowego będzie możliwy dopiero po upływie chwili.

Zmiana nazwy komponentów w drzewie operacji FeatureManager

Aby włączyć lub wyłączyć możliwość zmiana nazw plików komponentów bezpośrednio w drzewie operacji FeatureManager, należy użyć opcji Opcje systemowe > FeatureManager > Zezwalaj na zmiany nazw plików komponentów bezpośrednio w drzewie operacji FeatureManager.

Kompatybilność z produktami SOLIDWORKS Enterprise PDM

SOLIDWORKS PDM Professional 2016 zapewnia obsługę wersji SOLIDWORKS 2016, 2015 i 2014. SOLIDWORKS PDM Standard 2016 zapewnia obsługę wyłącznie wersji SOLIDWORKS 2016. Połączenie nowszej wersji SOLIDWORKS i starszej wersji SOLIDWORKS PDM nie jest obsługiwane.

Funkcja gwintu

Podczas tworzenia i edytowania funkcji gwintu w oprogramowaniu SOLIDWORKS SP0 i SP0.1 występują dwa ograniczenia. Ograniczenia te zostały usunięte w wersji SP1.

W wersji SP0 nazwy plików profili gwintów były transponowane jako Inch Die dla Inch Tap oraz Metric Die dla Metric Tap. Nazwy plików zostały poprawione w wersji SP0.1, ale orientacja profilu była nieprawidłowa. Orientacje profilu zostały poprawione w wersji SP1.

Aby zaktualizować istniejącą funkcję gwintu w wersji SP1, należy tymczasowo wybrać z listy inny Typ lub Rozmiar, a następnie przywrócić pierwotne ustawienie. Na przykład: jeśli rozmiar gwintu wynosi 0.2500-20, należy wybrać 0.2500-28 (oprogramowanie SOLIDWORKS odczytuje plik profilu gwintu i aktualizuje profil w obszarze graficznym), a następnie ponownie wybrać rozmiar 0.2500-20. Oprogramowanie nie aktualizuje profilu dla istniejących funkcji gwintu, dopóki nie zostanie zmieniony Typ lub Rozmiar.

Przed aktualizacją do wersji SP1 należy sprawdzić lokalizacje profili gwintów w menu Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Lokalizacje plików. Domyślna lokalizacja profili gwintów to C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\ThreadProfiles. Jeśli profile są przechowywane w innej lokalizacji, należy skopiować zaktualizowane pliki z lokalizacji domyślnej do wybranej przez użytkownika.

Dokumentacja

Nie ma obecnie żadnych problemów związanych z dokumentacją.

Service Pack 5.0

Nie ma obecnie żadnych problemów związanych z SP 5.0.

Service Pack 4.0

Wskaźniki narzędzi szkicu

Zmieniono wskaźniki narzędzi szkicu: ikona przypomina teraz ołówek i jest podobna do ikon używanych w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2015 oraz jego wcześniejszych wersjach. Nie stosuje się już wskaźników narzędzi szkicu w postaci krzyża nitkowego.

Bardziej wyraziste ikony

W domyślnym i klasycznym zestawie ikon zastosowano wyraziste kolory. Dzięki wprowadzeniu kolorów podświetlania, takich jak żółty dla błyskawic i ołówków, zielony dla strzałek otwierania i importu oraz magenta dla filtrów wyboru, ikony są bardziej czytelne.

Service Pack 3.0

Opcje koloru ikon

Wiele ikon w interfejsie użytkownika jest teraz dostępnych w dwóch schematach kolorów:

 • Domyślny. Używa ikon w niebieskim i szarym schemacie kolorów.
 • Klasyczny. Używa ikon w kolorach podobnych do poprzednich wersji oprogramowania SOLIDWORKS. Do ikon klasycznych należą najczęściej używane i spotykane ikony dla operacji brył, operacji powierzchni, operacji arkuszy blachy, operacji konstrukcji spawanych i narzędzi do form.

Aby ustawić opcje koloru ikon, należy kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kolory, po czym w obszarze Kolor ikon wybrać opcję Domyślny lub Klasyczny.

Jasność interfejsu

Nazwa opcji Jasność interfejsu została zmieniona na Tło. Średnio jasny to nowa opcja jasności interfejsu użytkownika. Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kolory, po czym w obszarze Tło wybrać opcję Średnio jasny.

Ikony w drzewie operacji FeatureManager

W ikonach w drzewie operacji FeatureManager zaszły następujące zmiany:

 • Ikony dla obiektów, części i folderów są niebieskie, a nie szare.
 • Ikony z ukośnikami reprezentujące ukryte komponenty zostały zastąpione ikonami w stylu przedstawienia krawędziowego.

Polecenie przeniesienia licencji zmieniło się na Dezaktywuj

Aby przenieść licencję SOLIDWORKS z jednego komputera na inny, należy kliknąć Pomoc > Dezaktywuj w celu dezaktywowania licencji na pierwszym komputerze i Pomoc > Aktywuj w celu jej aktywowania na drugim komputerze. Poprzednio polecenie Dezaktywuj występowało pod nazwą Przenieś.

Udoskonalone funkcje w oprogramowaniu SOLIDWORKS® Composer™

Tworzenie animacji

Można szybko tworzyć animacje, korzystając z biblioteki uprzednio zdefiniowanych animacji.

 • Animacje można tworzyć z wykorzystaniem uprzednio zdefiniowanych, ogólnych animacji dostępnych w nowym warsztacie Animation Library workshop. Patrz About the Animation Library, Creating Predefined Animations i Animation Library Workshop w Composer User's Guide.
 • Istnieje możliwość tworzenia dostosowanych animacji w języku XML. Patrz Custom Animation XML Example w Composer User's Guide.
 • Używanie osi czasu do zarządzania animacjami utworzonymi w warsztacie Animation Library workshop. Korzystając z bloków animacji, można wygodniej sterować kluczami animacji. Dzięki blokom animacji można przenieść zestaw kluczy bez zmieniania globalnej animacji. Patrz About the Timeline i Handle Animation Blocks w Composer User's Guide.
 • Bloki animacji są uwzględniane przy wykorzystywaniu znaczników animacji. Istnieje możliwość utworzenia kamieni milowych animacji poprzez identyfikację kluczowych momentów na osi czasu, a następnie wykorzystania tych kamieni milowych do wygenerowania zestawu obrazów ilustrujących scenę 3D w określonych momentach czasu. Patrz Creating and Using Animation Markers and Milestones w Composer User's Guide.
 • Interfejs API Composer zawiera zdarzenia i metody wskazujące, kiedy i w jaki sposób używane są uprzednio zdefiniowane animacje. Patrz Composer Programming Guide.

Wtyczka Composer Player dla Firefox

Efekty prac w Composer publikowane w języku HTML można odtworzyć w przeglądarce Mozilla Firefox®. Nowa specjalna wtyczka umożliwia odczytywanie materiałów Composer w przeglądarce Firefox. Ta wtyczka jest automatycznie instalowana i rejestrowana podczas instalacji programu Composer Player. Patrz Publishing to HTML i Publish to HTML (Save As) w Composer User's Guide.

Interfejs programowania aplikacji Composer Player

Interfejs programowania aplikacji (API) Composer Player został udoskonalony. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć Help > Programming Guide.

SOLIDWORKS PCB Powered by Altium

SOLIDWORKS PCB to niezależny produkt do tworzenia płytek obwodu drukowanego (PCB), który zapewnia dwukierunkowe połączenie między nakładkami MCAD i ECAD. SOLIDWORKS PCB umożliwia użycie płytek obwodu drukowanego w złożeniu SOLIDWORKS, zmniejszając konieczność tworzenia prototypów. Funkcja synchronizacji umożliwia wykrycie problemów związanych m.in. ze złym umiejscowieniem otworów montażowych i zakłóceniami mechanicznymi w obrębie złożenia. Więcej informacji o produkcie znajduje się tutaj. Aby uzyskać informacje na temat zakupu SOLIDWORKS PCB, skontaktuj się ze sprzedawcą SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS PCB Connector Powered by Altium

Klienci korzystający z narzędzia Altium Designer mogą użyć SOLIDWORKS PCB Connector, aby utworzyć złożenie SOLIDWORKS płytki obwodu drukowanego (PCB) bezpośrednio z narzędzia firmy Altium. SOLIDWORKS PCB Connector umożliwia użycie płytek obwodu drukowanego w złożeniu SOLIDWORKS, zmniejszając konieczność tworzenia prototypów. Funkcja synchronizacji umożliwia wykrycie problemów związanych m.in. ze złym umiejscowieniem otworów montażowych i zakłóceniami mechanicznymi w obrębie złożenia. Więcej informacji o produkcie znajduje się tutaj. Skontaktuj się ze sprzedawcą SOLIDWORKS, aby uzyskać informacje na temat zakupu SOLIDWORKS PCB Connector.

Service Pack 2.0

Przypisywanie skrótów klawiaturowych

W oknie dialogowym Dostosuj nazwa polecenia, do którego przypisany jest klawisz skrótu D jest teraz bardziej szczegółowa. Została zmieniona z Przenieś elementy sterujące do wskaźnika na Przenieś nawigację zaznaczenia, narożnik potwierdzający.

Nowa opcja systemowa szkicu

Można wyłączyć automatyczne skalowanie, które występuje w momencie określania pierwszego wymiaru w szkicu. Należy wybrać Narzędzia > Opcje > Opcje systemowe > Szkic i odznaczyć opcję Skaluj szkic przy tworzeniu pierwszego wymiaru.

Service Pack 1.0

Nie ma obecnie żadnych problemów związanych z SP 1.0.