SOLIDWORKS 2021 SP5 – Poznámky k verzi

Poznámky k posledním vydaným verzím najdete zde.

Seznam opravených chyb (SPR) najdete zde.

Nové funkce jsou popsány v příručce Co je nového, kterou najdete v nabídce Nápověda.

Oznámení o konci životnosti – produkty SOLIDWORKS

SOLIDWORKS Explorer

SOLIDWORKS 2019 SP5 je poslední vydání podporující SOLIDWORKS Explorer jako samostatnou aplikaci. Podporované funkce, například Kopírovat projekt, Přejmenovat, NahraditPřesunout jsou dostupné jako položky místní nabídky souboru v aplikaci Průzkumník souborů.

SOLIDWORKS PCB

SOLIDWORKS PCB 2023 SP5 bude poslední podporovaná verze SOLIDWORKS PCB a konektoru SOLIDWORKS PCB.

Oznámení o konci životnosti – produkty Microsoft

Aktuální informace o aktivních produktech SOLIDWORKS a o produktech na konci životnosti najdete v tématu Systémové požadavky SOLIDWORKS a SW PDM. Informace o životním cyklu operačních systémů společnosti Microsoft naleznete v jejím dokumentu Nejčastější dotazy týkající se životního cyklu – Windows.

Microsoft Windows 7 SP1, 64bitový operační systém

SOLIDWORKS 2020 SP5 je poslední verze, která podporuje operační systém Windows® 7.
Produkty SOLIDWORKS 2021 nebude možné instalovat v systému Windows 7.

Microsoft Windows 8.1, 64bitový operační systém

SOLIDWORKS 2018 SP5 je poslední verze, která podporuje 64bitový operační systém Windows® 8.1.
Produkty SOLIDWORKS 2019 nebude možné instalovat v systému Windows 8.1.

Operační systém Windows Server 2012 R2

SOLIDWORKS 2019 SP5 je poslední verze, která podporuje operační systémy Windows Server® 2012 R2. Produkty SOLIDWORKS 2020 nebude možné instalovat na systém Windows Server 2012 R2.

Operační systém Windows Server 2012

SOLIDWORKS 2018 SP5 je poslední verze, která podporuje operační systém Windows Server® 2012. Produkty SOLIDWORKS 2019 nebude možné instalovat na systém Windows Server 2012.

Microsoft Excel 2013 a Word 2013

SOLIDWORKS 2020 SP5 je poslední verze, která podporuje aplikace Microsoft® Excel 2013 a Word 2013.

Microsoft Excel 2010 a Word 2010

SOLIDWORKS 2018 SP5 je poslední verze, která podporuje aplikace Microsoft® Excel 2010 a Word 2010.

Microsoft SQL Server 2014

SOLIDWORKS 2021 SP5 je poslední verze, která podporuje SQL Server® 2014.

Microsoft SQL Server 2012

SOLIDWORKS 2019 SP5 je poslední verze, která podporuje SQL Server® 2012.

Požadavky na systém a grafickou kartu

DŮLEŽITÉ: Pro využití nového systému grafiky s akcelerací s využitím GPU v softwaru SOLIDWORKS 2021 je nutné aktualizovat ovladač grafické karty. Nebude-li ovladač grafické karty aktualizován, může to způsobit problémy s výkonem a stabilitou.

Informace pro dosažení optimálního grafického výkonu a stability naleznete v části Certifikace hardwaru.

Pro zajištění úspěšné instalace a optimálního výkonu výkon si přečtěte Systémové požadavky SOLIDWORKS a SW PDM.

Chcete-li SOLIDWORKS PDM 2020 používat spolu s databázovými servery SQL Server® 2014 nebo SQL Server® 2014 Express, musíte nainstalovat Service Pack 3 nebo novější. Service Pack potřebný pro aktualizaci instalace SQL Serveru 2014 nebo SQL Serveru 2014 Express na verzi SP3 si stáhněte zde.

SOLIDWORKS Visualize

Aby software SOLIDWORKS Visualize 2021 správně fungoval s podporou grafické karty NVIDIA iRay, je vyžadována podpora ovladače NVIDIA verze 451.48 pro CUDA® 11.0 nebo novější.

SOLIDWORKS Visualize 2021 SP2 je nejnovější vydání podporující akceleraci s využitím GPU pro grafické karty založené na generaci Kepler (výpočetní funkce CUDA verze 3.X).

Pro zajištění úspěšné instalace a optimálního výkonu výkon si přečtěte Nezbytné předpoklady a systémové požadavky.

Porovnání výkonu vykreslování mezi různými grafickými kartami NVIDIA naleznete v části Srovnávací testy SOLIDWORKS Visualize.

Instalace

Early Visibility (EV) Online

Od verze SOLIDWORKS 2020 SP1 mohou zákazníci s předplacenou službou používat Early Visibility Online pro testování z prohlížeče. Přihlašte se k MySolidWorks a v horní nabídce klikněte na SOLIDWORKS <release>/EV. Testování EV je dostupné v týdnech předcházejících vydání jednotlivých aktualizací Service Pack, počínaje aktualizací SP1.

Distribuční disk DVD

Počínaje vydáním SOLIDWORKS 2020 je distribuční disk DVD poskytován pouze na vyžádání. Další informace vám poskytne prodejce.

Od vydání softwaru SOLIDWORKS 2021 obdrží ti zákazníci, kteří si vyžádají zásilku disků DVD pro upgrade, tři disky DVD.

Antivirový software

Některé antivirové programy brání správné instalaci aplikace SOLIDWORKS. Další informace najdete na odkaze Antivirové produkty.

Změna instalací produktu SOLIDWORKS PDM Server

Ke změně instalace produktu SOLIDWORKS PDM Server a jeho součástí použijte panel Programy a Funkce v Ovládacích panelech Windows. Instalaci produktu nelze změnit pomocí nástroje SOLIDWORKS Installation Manager (SLDIM), i když jste ho použili k instalaci produktu SOLIDWORKS PDM Server.

Technická upozornění

Scházející písma v systému Windows 10

Některá písma, která byla dodávána v předchozích verzích Windows, byla ve Windows 10 přesunuta do volitelných součástí. Při upgradu na Windows 10 tato písma nemusí být instalována. Pokud zjistíte, že dokument SOLIDWORKS používá písmo, které již v systému není instalováno, postupujte podle článku Znalostní báze společnosti Microsoft č. 3083806.

Chybějící neanglické znaky při exportu textu do souborů PDF.

Jestliže ukládáte dokument výkresu jako soubor PDF a výkres obsahuje neanglické (jiné než ASCII) znaky, musí být pro renderování znaků k dispozici odpovídající fonty. Pokud není specifikovaný font nainstalován na vašem počítači nebo nepodporuje znaky Unicode, bude použit font Arial Unicode MS. Pokud chybí i font Arial Unicode MS, renderování znaků selže. Font Arial Unicode MS není poskytován softwarem Microsoft® Office® 2016. (Viz Scházející písma v systému Windows 10 výše.) Obcházení: Chcete-li nainstalovat font Arial Unicode MS, nainstalujte Microsoft® Office® Professional Plus 2013 (minimální instalace pouze s povolenými mezinárodními možnostmi) a Microsoft® Office® (2016 nebo novější).

Dokumenty aplikace Microsoft Office vložené do dokumentů SOLIDWORKS

Doporučení: Používejte 64bitové verze Microsoft Office. Jestliže do dokumentů SOLIDWORKS vkládáte 32bitové objekty OLE, opravte zobrazování těchto objektů jako ikony podle článku Microsoft Knowledge Base č. 983396.

Funkčnost

Přihlášení SOLIDWORKS

V rámci funkce pro přihlašování v softwaru SOLIDWORKS 2021 SP5 došlo ke změně ze SOLIDWORKS ID na 3DEXPERIENCE ID. Díky přihlašování pomocí 3DEXPERIENCE ID místo SOLIDWORKS ID můžete synchronizovat nastavení v softwaru SOLIDWORKS z jednoho počítače do druhého.

Ve většině případů můžete použít stávající uživatelské jméno a heslo, případně si můžete vytvořit nové 3DEXPERIENCE ID. Pomocí možnosti Pamatovat si mě na svém osobním počítači minimalizujete nutnost obnovení přihlášení.

Microsoft SQL Server 2019

Microsoft SQL Server® 2019 je podporován od verze softwaru SOLIDWORKS 2020 a SOLIDWORKS PDM 2020.

Příkaz Přerušit odkaz

Příkaz Rozpustit prvek je konsolidován do příkazu Přerušit odkaz. Název příkazu se již nemění, a to kvůli typu souboru odkazu 3D Interconnect.

Aktualizovaný algoritmus pro výpočet objemu modelu

Počínaje verzí SOLIDWORKS 2021 se povrch a objem modelu počítá pomocí aktualizovaného algoritmu. Nová metoda je rychlejší a v mnoha případech také přesnější. To může způsobit změnu hodnoty, i když je tatáž hodnota reprodukovatelná napříč několika vydáními. Změna je lépe patrná, pokud v dialogovém okně Možnosti vlastností hlavní části/řezu vyberete možnost Nízká (rychlejší) úroveň přesnosti. Výběrem možnosti Vysoká (pomalejší) úroveň přesnosti získáte hodnoty blížící se jmenovité hodnotě.

Podpora pro software SOLIDWORKS 2007 a starší modely se záplatami a souvisejícími prvky

Software SOLIDWORKS 2007 a starší povoloval nepodporovanou technologii záplat. Software umožňoval plochy bez kontinuity G2 na hranici. K nápravě tohoto problému došlo v softwaru SOLIDWORKS 2008 a novějších verzích. Pokud importujete modely se záplatami a souvisejícími prvky ze softwaru SOLIDWORKS 2007 a staršího, software vás vyzve k aktualizaci dat, pokud zjistí zastaralou funkci.

Můžete:
 • Kliknutím na možnost Ano automaticky aktualizovat data prvků na kontinuitu G2 a zabránit tím selhání systému. Aktualizace může změnit návrh. Prvky se mohou změnit a mohou selhat navazující prvky
 • Kliknutím na možnost Ne zachováte zastaralá data. Prvky a závislosti jsou potlačeny. Data zastaralých prvků se zachovají, ale nejsou zpracována. Později můžete zvolit úpravu nebo zrušení potlačení prvku nebo jeho závislostí. Je nutné aktualizovat data; software aktualizuje prvek a upozorní vás. Prvky se mohou změnit a mohou selhat navazující prvky
Tato aktualizace se týká následujících prvků:
 • Záplata
 • Odstranění plochy, která využívá možnost Odstranit a vyplnit
 • Oříznutí vysunuté plochy
 • Uzavírací povrchy ve formách
 • Kopule

SOLIDWORKS Forum

Doplněk SOLIDWORKS Forum již není součástí softwaru SOLIDWORKS 2021. Na uživatelské fórum SOLIDWORKS se dostanete kliknutím na možnost Uživatelské komunity v nabídce Nápověda nebo v dialogovém okně Vítejte.

SOLIDWORKS Plastics

Příkaz Kopírovat nastavení je odebrán z uživatelského rozhraní. Chcete-li kopírovat studii simulace plastů, použijte příkaz Duplikovat studii.

SOLIDWORKS Simulation

 • Síťování na základě splývaného zakřivení nepodporuje možnost vynucení společných uzlů sítě mezi dotýkajícími se hranicemi.
 • Dialogové okno Čidla simulace je obsaženo v nabídce Možnosti systému. V předchozích vydáních bylo uvedeno v nabídce Výchozí nastavení.
 • Pro software SOLIDWORKS Simulation 2021 využívají výsledky sledované zastaralými čidly simulace formát čísel definovaný pod položkou Možnosti systému > Čidla simulace.
 • SOLIDWORKS 2021 je nejnovější vydání, které podporuje funkci Simulace na počítačích v síti v produktu SOLIDWORKS Simulation.

SOLIDWORKS Visualize

Software SOLIDWORKS Visualize nyní podporuje nejnovější generaci grafických karet NVIDIA Ampere.

Dokumentace

Pomoc pro uživatele aplikace Composer

Aplikace SOLIDWORKS Composer a SOLIDWORKS Composer Sync podporují formáty importů z verzí softwaru SOLIDWORKS 2006 až 2021. Pod položkou Vše o podporovaných formátech importů jsou verze uvedeny nesprávně.

Nápověda aplikace Composer je nyní dostupná v těchto pěti nových jazycích: čeština, tradiční čínština, brazilská portugalština, polština a turečtina.

Service Pack 5.0

Pro tuto aktualizaci Service Pack nejsou žádné poznámky k verzi.

Service Pack 4.0

Fyzikální vlastnosti

V dialogovém okně Fyzikální vlastnosti můžete určit hodnoty matice tenzoru setrvačnosti tak, aby používaly pozitivní (+) zápis (výchozí nastavení) nebo negativní (−) zápis. Dříve software používal pouze pozitivní zápis. Další informace viz Dialogové okno Fyzikální vlastnosti.

Service Pack 3.0

Pro tuto aktualizaci Service Pack nejsou žádné poznámky k verzi.

Service Pack 2.0

Pro tuto aktualizaci Service Pack nejsou žádné poznámky k verzi.

Service Pack 1.0

Přiblížení a oddálení

Jestliže během přibližování nebo oddalování otáčíte rychle kolečkem myši, rychlost změny lupy se zvětší na čtyřnásobek oproti normálu. Tato funkce je užitečná například při prohlížení velkých modelů.