SOLIDWORKS 2022 SP4 – Poznámky k verzi

Poznámky k posledním vydaným verzím najdete zde.

Seznam opravených chyb (SPR) najdete zde.

Nové funkce jsou popsány v příručce Co je nového, kterou najdete v nabídce Nápověda.

Oznámení o konci životnosti – produkty SOLIDWORKS

Licencování produktů SOLIDWORKS

U produktů SOLIDWORKS 2022 není online licencování k dispozici. Přestože budete mít online licencování zapnuto, nebudete se jím moci přihlásit za účelem instalace nebo používání produktů SOLIDWORKS 2022. Před spuštěním produktů SOLIDWORKS 2022 změňte typ aktivace na aktivaci v počítači v Administrativním portálu SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS PCB

SOLIDWORKS PCB 2023 SP5 je poslední podporovaná verze SOLIDWORKS PCB a konektoru SOLIDWORKS PCB.

Oznámení o konci životnosti – produkty Microsoft

Níže uvedené informace se mohou změnit v závislosti na plánu podpory společnosti Microsoft®.

Aktuální informace o aktivních produktech SOLIDWORKS a o produktech na konci životnosti najdete v tématu Systémové požadavky SOLIDWORKS a SW PDM. Informace o životním cyklu operačních systémů společnosti Microsoft naleznete v jejím dokumentu Nejčastější dotazy týkající se životního cyklu – Windows.

Microsoft Windows 7 SP1, 64bitový operační systém

SOLIDWORKS 2020 SP5 je poslední verze, která podporuje operační systém Windows® 7.
Produkty SOLIDWORKS 2022 nebude možné nainstalovat v systému Windows 7.

Microsoft Excel 2013 a Word 2013

SOLIDWORKS 2020 SP5 je poslední verze, která podporuje aplikace Microsoft® Excel 2013 a Word 2013.

Microsoft SQL Server 2014

SOLIDWORKS 2021 SP5 je poslední verze, která podporuje SQL Server® 2014.

Microsoft Windows Server 2016

SOLIDWORKS 2023 SP5 je poslední verze, která podporuje Windows® Server 2016.

Produkty SOLIDWORKS 2024 nebude možné instalovat na systém Windows® Server 2016.

Microsoft Excel 2016 a Word 2016

SOLIDWORKS 2023 SP5 je poslední verze, která podporuje aplikace Microsoft Excel 2016 a Microsoft® Word 2016.

Microsoft Excel 2019 a Word 2019

SOLIDWORKS 2023 SP5 je poslední verze, která podporuje aplikace Microsoft Excel 2019 a Microsoft Word 2019.

Microsoft SQL Server 2016

SOLIDWORKS 2023 SP5 je poslední verze, která podporuje SQL Server 2016.

Požadavky na systém a grafickou kartu

DŮLEŽITÉ: K využití nového systému grafiky s akcelerací pomocí GPU v softwaru SOLIDWORKS 2022 je nutné aktualizovat ovladač grafické karty. Nebude-li ovladač grafické karty aktualizován, může to způsobit problémy s výkonem a stabilitou.

Informace pro dosažení optimálního grafického výkonu a stability naleznete v části Certifikace hardwaru.

Pro zajištění úspěšné instalace a optimálního výkonu si přečtěte Systémové požadavky SOLIDWORKS a SW PDM.

SOLIDWORKS Visualize

Aby software SOLIDWORKS Visualize správně fungoval s podporou NVIDIA iRay GPU, je nutno použít grafickou kartu NVIDIA alespoň s mikroarchitekturou Maxwell s ovladačem NVIDIA nejméně verze 451.48 pro CUDA® 11.0.

Pro zajištění úspěšné instalace a optimálního výkonu si přečtěte Nezbytné předpoklady a systémové požadavky.

Porovnání výkonu vykreslování mezi různými grafickými kartami NVIDIA naleznete v části Srovnávací testy SOLIDWORKS Visualize.

Instalace

Distribuční disk DVD

Počínaje vydáním SOLIDWORKS 2020 je distribuční disk DVD poskytován pouze na vyžádání. Další informace vám poskytne prodejce.

Od vydání softwaru SOLIDWORKS 2021 obdrží ti zákazníci, kteří si vyžádají zásilku disků DVD pro upgrade, tři disky DVD.

Antivirový software

Některé antivirové programy brání správné instalaci aplikace SOLIDWORKS. Další informace najdete na odkaze Antivirové produkty.

Změna instalací produktu SOLIDWORKS PDM Server

Ke změně instalace produktu SOLIDWORKS PDM Server a jeho součástí použijte panel Programy a Funkce v Ovládacích panelech Windows. Instalaci produktu nelze změnit pomocí nástroje SOLIDWORKS Installation Manager (SLDIM), i když jste ho použili k instalaci produktu SOLIDWORKS PDM Server.

Opětovná aktivace trvalých licencí SOLIDWORKS

S vydáním SOLIDWORKS 2022 budou muset zákazníci s komerčními a vzdělávacími verzemi, kteří si zakoupili trvalé licence produktů SOLIDWORKS, své licence každoročně aktivovat. Licence nikdy nevyprší, ale bude nutné pravidelně provádět jejich opětovnou aktivaci, a to bez ohledu na stav předplatného. Na termínované a studentské licence se tento požadavek nevztahuje.

Nutnost opětovné aktivace se vztahuje na samostatné produkty SOLIDWORKS 2022, ale nikoli na starší verze.

Opětovná aktivace se začne vztahovat na produkty s licencí SolidNetWork poté, co společnost provede aktualizaci softwaru License Manager na verzi 2022. I když budou nainstalované produkty pocházet ze starších verzí, licence 2022 na serveru budou vyžadovat každoroční aktivaci.

Technická upozornění

Scházející písma v systému Windows 10

Některá písma, která byla dodávána v předchozích verzích Windows, byla ve Windows 10 přesunuta do volitelných součástí. Při upgradu na Windows 10 tato písma nemusí být instalována. Pokud zjistíte, že dokument SOLIDWORKS používá písmo, které již v systému není instalováno, postupujte podle článku Znalostní báze společnosti Microsoft č. 3083806.

Chybějící neanglické znaky při exportu textu do souborů PDF.

Jestliže ukládáte dokument výkresu jako soubor PDF a výkres obsahuje neanglické (jiné než ASCII) znaky, musí být pro renderování znaků k dispozici odpovídající fonty. Pokud není specifikovaný font na vašem počítači nainstalován nebo nepodporuje znaky Unicode, bude použit font Arial Unicode MS. Pokud chybí i font Arial Unicode MS, renderování znaků selže. Font Arial Unicode MS není poskytován softwarem Microsoft® Office® 2016. (Viz Scházející písma v systému Windows 10 výše). Zástupné řešení: Chcete-li nainstalovat font Arial Unicode MS, nainstalujte Microsoft® Office Professional Plus 2013 (minimální instalace pouze s povolenými mezinárodními možnostmi) a Microsoft® Office (2016 nebo novější).

Dokumenty aplikace Microsoft Office vložené do dokumentů SOLIDWORKS

Doporučení: Používejte 64bitové verze Microsoft Office. Jestliže do dokumentů SOLIDWORKS vkládáte 32bitové objekty OLE, opravte zobrazování těchto objektů jako ikony podle článku Znalostní báze společnosti Microsoft č. 983396.

Funkčnost

Microsoft SQL Server 2019

Microsoft SQL Server 2019 je podporován od verze softwaru SOLIDWORKS 2020 a SOLIDWORKS PDM 2020.

SOLIDWORKS PDM 2021 nebo vyšší verze vyžadují při používání SQL Serveru 2019 kumulativní aktualizaci Cumulative update 4 nebo novější.

Příkaz Přerušit odkaz

Příkaz Rozpustit prvek je konsolidován do příkazu Přerušit odkaz. Název příkazu se již nemění, a to kvůli typu souboru odkazu 3D Interconnect.

Aktualizovaný algoritmus pro výpočet objemu modelu

Počínaje verzí SOLIDWORKS 2021 se povrch a objem modelu počítá pomocí aktualizovaného algoritmu. Nová metoda je rychlejší a v mnoha případech také přesnější. To může způsobit změnu hodnoty, i když je tatáž hodnota reprodukovatelná napříč několika vydáními. Změna je lépe patrná, pokud v dialogovém okně Možnosti vlastností hlavní části/řezu vyberete možnost Nízká (rychlejší) úroveň přesnosti. Výběrem možnosti Vysoká (pomalejší) úroveň přesnosti získáte hodnoty blížící se jmenovité hodnotě.

Podpora pro software SOLIDWORKS 2007 a starší modely se záplatami a souvisejícími prvky

Software SOLIDWORKS 2007 a starší povoloval nepodporovanou technologii záplat. Software umožňoval plochy bez kontinuity G2 na hranici. K nápravě tohoto problému došlo v softwaru SOLIDWORKS 2008 a novějších verzích. Pokud importujete modely se záplatami a souvisejícími prvky ze softwaru SOLIDWORKS 2007 a staršího, software vás vyzve k aktualizaci dat, pokud zjistí zastaralou funkci.

Můžete:
 • Kliknutím na možnost Ano automaticky aktualizovat data prvků na kontinuitu G2 a zabránit tím selhání systému. Aktualizace může změnit návrh. Prvky se mohou změnit a mohou selhat navazující prvky
 • Kliknutím na možnost Ne zachováte zastaralá data. Prvky a závislosti jsou potlačeny. Data zastaralých prvků se zachovají, ale nejsou zpracována. Později můžete zvolit úpravu nebo zrušení potlačení prvku nebo jeho závislostí. Aktualizujte data; software aktualizuje prvek a upozorní vás. Prvky se mohou změnit a mohou selhat navazující prvky
Tato aktualizace se týká následujících prvků:
 • Záplata
 • Odstraňte plochu, která využívá možnost Odstranit a vyplnit.
 • Oříznutí vysunuté plochy
 • Uzavírací povrchy ve formách
 • Kopule

SOLIDWORKS Forum

Doplňkový modul SOLIDWORKS Forum není od verze SOLIDWORKS 2021 součástí softwaru. Komunita SOLIDWORKS je k dispozici zde.

SOLIDWORKS Simulation

 • Spojovací tyč je k dispozici pro všechny typy simulačních studií s výjimkou nelineárních a teplotních studií.
 • Síťování na základě splývaného zakřivení nepodporuje možnost vynucení společných uzlů sítě mezi dotýkajícími se hranicemi.
 • Dialogové okno Čidla simulace je obsaženo v nabídce Možnosti systému. V předchozích vydáních bylo uvedeno v nabídce Výchozí nastavení.
 • Od softwaru SOLIDWORKS Simulation 2021 využívají výsledky sledované zastaralými čidly simulace formát čísel definovaný pod položkou Možnosti systému > Čidla simulace.
 • SOLIDWORKS 2021 je nejnovější vydání, které podporuje funkci Simulace na počítačích v síti v produktu SOLIDWORKS Simulation.

SOLIDWORKS Visualize

Aplikace SOLIDWORKS Visualize nyní usnadňuje výběr vhodného režimu seskupení dílů. Při importu dílů a sestav SOLIDWORKS došlo k vylepšení popisů nástrojů, pořadí a názvů dostupných možností. Chování se nijak nezměnilo.

 • Možnost „Skupina/Vzhled“ se přejmenovala na „Součást/Díl/Tělo/Vzhled“. Toto je momentálně výchozí možnost.
 • Možnost „Automaticky“ se přejmenovala na „Díl/Vzhled“.
Pro díly a sestavy SOLIDWORKS nepoužívejte možnosti Vzhled/Vrstva, Vrstva, Vrstva/Vzhled, NarovnatZachovat strukturu.

SOLIDWORKS Composer

Aby bylo vykreslování nálepek v softwaru SOLIDWORKS Composer správné:
 • Používejte software OpenGL verze >= 1.3
 • V nabídce Předvolby aplikace > Podpora hardwaru vyberte pod položkou Grafika možnost Povolit hardwarovou akceleraci 3D Open GL.

Přihlášení SOLIDWORKS

V rámci přihlašování v softwaru SOLIDWORKS 2022 došlo ke změně ze SOLIDWORKS ID na 3DEXPERIENCE ID. Ve většině případů můžete použít stávající uživatelské jméno a heslo, případně si můžete vytvořit nové 3DEXPERIENCE ID. Díky přihlašování pomocí 3DEXPERIENCE ID můžete synchronizovat nastavení v softwaru SOLIDWORKS z jednoho počítače do druhého.

Prvky dutiny pro vícetělové díly

Pokud jste použili vícetělový díl jako vstup pro vytvoření prvků dutiny v softwaru SOLIDWORKS 2021 nebo starší verzi, může dojít k selhání navazujících prvků v softwaru SOLIDWORKS 2022 nebo novější verzi, protože se mohla změnit ID ploch výstupních těl. Nefunkční prvky odstraníte tak, že je znovu vytvoříte a nahradíte chybějící reference.

Anglický název vlastnosti Popis v tabulce přířezů svařování

Když používáte software SOLIDWORKS v cizím jazykovém prostředí, můžete vytvořit název vlastnosti Popis pro tabulky přířezů svařování v angličtině. Klikněte na Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Svařování. V možnostech tabulky přířezů zvolte Použijte název vlastnosti English Descriptiontabulce přířezů svařování.

Tuto možnost můžete zvolit, pouze pokud díl nemá žádnou tabulku přířezů svařování. Pokud díl má tabulku přířezů svařování s názvem vlastnosti Popis v angličtině, bude mít nově vytvořená tabulka přířezů název vlastnosti Popis v angličtině. Pokud má díl všechny tabulky přířezů svařování s jinými než anglickými názvy vlastnosti Popis, bude mít nově vytvořená tabulka přířezů název vlastnosti Popis v jiném jazyce než v angličtině.

Pevnější integrace s platformou

Aplikace Design with SOLIDWORKS se vyznačuje pevnější integrací s platformou 3DEXPERIENCE Platform. Z rozhraní SOLIDWORKS můžete otevřít a vložit soubory z místního počítače nebo platformy bez nutnosti otvírat widget MySession. Tlačítka Otevřít z 3DEXPERIENCEOtevřít z tohoto počítačeusnadňují přepínání mezi prací na místním počítači a na platformě. Podobně umožňují tlačítka Uložit do 3DEXPERIENCEUložit do tohoto počítače výběr umístění pro uložení souborů.

Dokumentace

Co je nového v SOLIDWORKS 2022

V dokumentu Co je nového v SOLIDWORKS 2022 SP0 je v tématu Architektura uživatelských vlastností uvedena nesprávná metoda API. Správná metoda API je IModelDocExtension::UpgradeLegacyCustomProperties.

Opravy a objasnění

 • Instalace

  Průvodci instalací a správou SOLIDWORKS jsou nepřesně uvedeny verze databází Microsoft SQL Server pro SOLIDWORKS PDM a podporu pro Autodesk Inventor a klienty a doplňkové moduly AutoCAD. Seznam podporovaných verzí a doplňkových modulů klientů naleznete v Průvodci instalací SOLIDWORKS PDM a v systémových požadavcích.

 • Sustainability

  Nemůžete žádat o nové materiály a stahovat aktualizované materiály pro software Sustainability. Stále však můžete vytvářet vlastní materiál a přiřazovat k němu materiál ze softwaru Sustainability.

  V dokumentaci zůstávají i nadále témata týkající se aktualizace databáze materiálů a požadavků na materiály.

  Když uložíte výstup ze softwaru Sustainability jako soubor GaBi, změní se formát výstupního souboru z .xml na .txt. Témat týkajících se podokna úloh softwaru Sustainability – Podokna úloh dílů a Sustainability – Sestav se tato změna netýká.

3DEXPERIENCE Exchange

Doplňkový modul 3DEXPERIENCE Exchange umožňuje uživatelům softwaru SOLIDWORKS bezpečně pracovat s balíčkem obsahu ze zdroje 3DEXPERIENCE, jako je například aplikace SOLIDWORKS Connected nebo Design with SOLIDWORKS. Uživatelé softwaru SOLIDWORKS mohou balíček bez problémů otevřít, upravit soubory a poté vrátit balíček obsahu 3DEXPERIENCE do zdroje 3DEXPERIENCE.

Zobrazit dočasné osy po najetí myší na možnost

V nabídce Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Zobrazit vám možnost Zobrazit dočasné osy po najetí myší na válcové plochy umožní určit, zda se při najetí myší na válcové plochy zobrazí dočasné osy. Výchozí nastavení je zapnuto.

Service Pack 4.0

Operační systém Windows Server 2022

SOLIDWORKS 2022 SP04 podporuje operační systém Windows Server® 2022.

Service Pack 3.0

Pro tuto aktualizaci Service Pack nejsou žádné poznámky k verzi.

Service Pack 2.0

Microsoft Office 2021

SOLIDWORKS 2022 podporuje aplikace Microsoft Office 2021.

Microsoft Windows 11 64bitová verze

SOLIDWORKS 2022 SP02 obsahuje podporu 64bitového operačního systému Microsoft Windows 11 pro všechny produkty SOLIDWORKS.

Service Pack 1.0

Pro tuto aktualizaci Service Pack nejsou žádné poznámky k verzi.