Průvodce správou a instalací programu eDrawings

Produkty eDrawings® jsou dostupné pro mnoho typů instalací:

Prohlížeč eDrawings

Můžete zobrazit a vytvořit soubory eDrawings a ostatní podporované typy souborů. Je k dispozici bezplatná verze i placená verze eDrawings Professional (viz část Licencování).

Instalace SOLIDWORKS obsahuje SOLIDWORKS Document Manager, SWDocumentMgr.dll. Když je v systému nainstalována pouze aplikace eDrawings bez SOLIDWORKS, nemusí se výkresy, které obsahují takové prvky, jako uživatelské vlastnosti a tabulky, zobrazit s aktuálními daty.

Když otevřete výkres SOLIDWORKS, zobrazí se varování, že chybí knihovny DLL a software nabídne možnost jejich instalace. Pokud budete pokračovat bez stažení této DLL, budou výkresy SOLIDWORKS, které ji potřebují, označeny upozorněním, že některý obsah nemusí být aktuální.

Chcete-li použít kontrolu odkazů na soubory pro samostatné instalace aplikace eDrawings, je třeba si po výzvě stáhnout a nainstalovat aplikaci SOLIDWORKS Document Manager. Verze aplikace eDrawings pro systém Mac OS® nedokáže kontrolovat odkazy na soubory.

Aplikace eDrawings Publisher

Vytváření souborů eDrawings z aplikací CAD. Aplikace Publisher jsou k dispozici pro tyto aplikace:
 • Autodesk Inventor®
 • CATIA® V5
 • NX™/Unigraphics®
 • Pro/ENGINEER®
 • Solid Edge®
 • SOLIDWORKS® Aplikace eDrawings Publisher se instaluje společně se softwarem SOLIDWORKS.
 • Soubory STEP/IGES/STL, DWG/DXF a formáty Rhino

Tyto aplikace jsou instalovány přímo na místní pevný disk.

Některé aplikace CAD instalují program eDrawings při instalaci aplikace CAD. Přesvědčte se, zda je na vašem pevném disku nainstalován program eDrawings.

eDrawings a eDrawings Pro ve verzích pro iPhone a iPad

Aplikace eDrawings a eDrawings Pro jsou k dispozici pro iPhone a iPad. Můžete si je stáhnout v obchodě App Store®. Další podrobnosti naleznete v obchodě App Store:

eDrawings pro Mac

Aplikace eDrawings je k dispozici pro macOS®. Můžete si ji stáhnout v obchodě Mac App Store®. Další podrobnosti naleznete v obchodě Mac App Store.

eDrawings pro Android

Aplikace eDrawings a eDrawings Pro jsou k dispozici pro Android. Aplikace eDrawings a eDrawings Pro si můžete stáhnout v obchodě Google Play™. Další podrobnosti naleznete v obchodě Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solidworks.eDrawingsAndroid

Dostupnost

Produkty eDrawings jsou dostupné buď na následujících webových stránkách, nebo z disku aplikace CAD:

Licencování

Pro eDrawings Professional je požadována licence, což je Prohlížeč eDrawings s rozšířenými funkcemi. Hlavní typy licencí jsou:
 • samostatný eDrawings Professional
 • SOLIDWORKS Professional*
 • SOLIDWORKS Premium*
 • eDrawings Professional - síť - Licence SolidNetwork (SNL)
Program eDrawings Publisher pro CATIA a pro NX/Unigraphics vyžadují licence.

* Když je aplikace eDrawings Professional nainstalována jako součást softwaru SOLIDWORKS Professional nebo SOLIDWORKS Premium, budou funkce aplikace eDrawings Professional k dispozici, byla-li řádně aktivována licence k aplikaci SOLIDWORKS, nebo pokud stále běží zkušební doba.

Ověřovací kódy

Stáhnete-li instalaci eDrawings spustitelnou ze stránky Kontrola stahování eDrawings, zobrazí se dialogové okno s výzvou k vyplnění Registrace produktu a zobrazí se výzva k zadání jedinečného ověřovacího kódu. Pokusíte-li se o instalaci, když je počítač offline, okno Registrace produktu se přepne na offline verzi, kde vytvoří soubor: ten můžete vzít do jiného počítače, který je online. Můžete tento formulář odeslat e-mailem a počkat, až vám na e-mail dorazí ověřovací kód. Kód je platný pro všechny balíčky service pack dané verze.

Ověřovací kód se automaticky doplní nebo zahrne při instalování aplikace eDrawings prostřednictvím:
 • Média pro instalaci softwaru SOLIDWORKS (DVD)
 • Manažera instalací SOLIDWORKS
 • Administrativní kopie softwaru SOLIDWORKS

Metody instalace

Aplikaci eDrawings nainstalujete:
 • Z disku Aplikace CAD.
 • Z webu eDrawings.
  • Pomocí tiché instalace (viz podrobnosti níže).
  • Pomocí administrativní kopie (viz podrobnosti níže).
 • Prostřednictvím e-mailu (ze souboru eDrawings zaslaného vám ve formátu HTML, ZIP nebo EXE).
Aplikace eDrawings vyhledá existující instalace a automaticky provede jejich upgrade. Upgrady jsou provedeny v rámci hlavních verzí. Když je například eDrawings 2007 Service Pack 1 již nainstalovaný a instalujete eDrawings 2007 Service Pack 2, existující instalace je upgradována. Hlavní verze můžete nainstalovat jen jako nové instalace; upgrady nejsou povoleny.

Tichá instalace a administrativní kopie

V části Vlastnosti najdete úplný seznam globálních vlastností.

Bezobslužná (tichá) instalace

Bezobslužné instalace instalují programy bez zobrazení uživatelského rozhraní nebo dialogových oken a nejdříve obcházejí všechny možnosti příkazového řádku. Další informace najdete v Nápověda Instalační služby Windows společnosti Microsoft corporation.

Chcete-li spustit bezobslužnou instalaci, použijte možnosti /i a /qn v příkazu msiexec.exe. Zadejte globální vlastnosti pro možnosti instalace, které chcete změnit z výchozích hodnot. Příklad:

msiexec /i "Msi_path" INSTALLDIR="C:\Program Files\vaše_složka" REGCODE=licenční_klíč_eDrawings_Professional ADDLOCAL=All /qn

Administrativní kopie

Postup extrakce souboru eDrawings.msi:

 1. Otevřete příkazový řádek v režimu Spustit jako správce.
 2. Vyhledejte místo, kam jste stáhli soubor eDrawings.exe.
 3. Spusťte tento příkaz:
  eDrawingsFullAllX64.exe /s /x /b "C:\Folder_to_extract_msi_file_to" /v"/qn"
  Například:
  D:\My laptop\eDrawings\eDrawingsFullAllX64.exe /s /x /b "C:\eDrawings_install" /v"/qn"

Administrativní kopie je použita jako centrální umístění pro instalaci programu eDrawings. Poté, co správci instalují administrativní kopii, mohou uživatelé spustit instalační program aplikace eDrawings pomocí administrativní kopie a nainstalovat software eDrawings. Správci také mohou změnit umístění administrativní kopie.

Správci instalují administrativní kopii z příkazového řádku pomocí možnosti /a. Pro výchozí anglickou instalaci, zadejte do příkazového řádku:

msiexec /a eDrawings.msi

Chcete-li nainstalovat cizí jazyk pomocí administrativní kopie, musíte nejprve použít transformační soubor, který obsahuje specifické výrazy každého jazyku. Napřílad pro čínštinu zadejte do příkazového řádku:

msiexec /a eDrawings.msi TRANSFORMS=1028.mst
V části Vlastnosti najdete seznam čísel transformačních souborů pro všechny podporované jazyky.

Vlastnosti

Tato část obsahuje příklad instalační syntaxe a seznam všech definovaných globálních vlastností a jejich významů.

Příklad instalační syntaxe:

msiexec /i "Msi_path"
INSTALLDIR="cesta_a_složka"
LOGPERFORMANCE=1
(or 0 (not))

        REGCODE=licenční_klíč_eDrawings_Professional
      

        SNLSERVER=licenční_klíč_eDrawings_Professional

        TRANSFORMS=číslo-specifické pro jazyk.mst
ADDLOCAL=All
Tučné hodnoty označují výchozí hodnoty.
Znak x ve formátech sériových čísel představuje alfanumerický znak.

Vlastnost ADDLOCAL určuje, která část aplikace eDrawings se bude instalovat. Vše je doporučená možnost. Názvy funkcí v příkazových řádcích rozlišují malá a velká písmena, nesmějí obsahovat mezery nebo pomlčky a musí být odděleny čárkami. Viz níže uvedený kompletní seznam.

Syntaxe ADDLOCAL v příkazovém řádku Funkce
Vše Nainstaluje všechny funkce. Aplikace eDrawings hledá nainstalované programy SOLIDWORKS pro ověření instalace.
eDrawingsViewer Zobrazení souborů eDrawings a ostatních souborů.
CALS Zobrazení souborů CALS v prohlížeči eDrawings.
DXFDWGTranslator Zobrazení souborů DXF/DWG v prohlížeči eDrawings.
Projektory materiálů Dodání souborů projektoru materiálů, pokud není SOLIDWORKS nainstalovaný.
XML3D Zobrazení souborů 3DXML v prohlížeči eDrawings.
ENABLECHKFORUPDATE

Určuje, zda má aplikace eDrawings kontrolovat aktualizace.

1 umožňuje aktualizace každých 30 dní, 0 naopak.

INSTALLDIR

Určuje instalační složku pro aplikaci eDrawings.

Definován jen pro individuální instalace.

LOGPERFORMANCE

Určuje, zda má aplikace automaticky odeslat emailem data o výkonu společnosti SOLIDWORKS Corporation.

1 pro odeslání dat o výkonu, jinak 0.

REGCODE Určuje sériové číslo pro program eDrawings. Licenční klíč pro REGCODE je vyžadován jen pro licence eDrawings Professional.
SNLSERVER

Zadejte port@název_serveru pro váš licenční server SolidNetWork. Jednotlivé kombinace hodnot port@název_serveru oddělte pomocí středníků.

Název serveru portů pro SNLSERVER je požadován pouze pro konfiguraci serveru SOLIDWORKS SNL. list_of_ports@server_strings je seznam řetězců oddělených středníky, kdy každý z řetězců znamená číslo portu na serveru s formátem: xxxxx@název_serveru1; yyyyy@název_serveru2;… kde xy jsou jednotlivé číslice. Za poslední server v seznamu nedávejte středník.

TRANSFORMS

Obsahuje položky specifické pro jazyk. Viz níže uvedený kompletní seznam pro všechny jazyky.

Jazyk TRANSFORMS Číslo.mst
Čínština 1028
Čínština – zjednodušená 2052
čeština 1029
francouzština 1036
němčina 1031
italština 1040
Japonština 1041
korejština 1042
polština 1045
Portugalština – brazilská 1046
ruština 1049
španělština 1034
turečtina 1055