handshake
View this email in your browser
Handshake
สร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจด้วยซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ของแท้
ท่านรู้หรือไม่ว่า 66% ของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยเป็น
ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ*
ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือซอฟต์แวร์เถื่อน คือ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกนำมาใช้ ดัดแปลง หรือแจกจ่าย
โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์หรือซอฟต์แวร์ของแท้ที่ถูกนำมาดาวน์โหลด แชร์ จำหน่าย หรือติดตั้ง
หลายสําเนา นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิ การติดตั้งซอฟต์แวร์หนึ่งชุดเกินกว่าจำนวนครั้งที่ได้รับ
อนุญาตตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ การแชร์รหัสใบอนุญาตและรหัสเปิดใช้งานต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์
ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ หากพบว่าองค์กรใดใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจะมีโทษปรับระหว่าง 20,000 บาท
ถึง 200,000 บาท หากเป็นการกระทําเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ผู้กระทำผิดจะมีโทษปรับต้ังแต่ 100,000 บาท ถึง
800,000 บาท หรือต้องโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือท้ังจําทั้งปรับ
*แหล่งข้อมูลจาก: 2018 Global Software Survey: Software Management: Security Imperative, Business Opportunity Across the Globe – The Software Alliance
ความเสี่ยงต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์เถื่อน 

การใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนจะทำให้ผู้บริโภคและธุรกิจต้องเผชิญความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและทางด้านเทคโนโลยี ดังนี้  

Handcuffs CyberSecurity
ความเสี่ยงต่อมาตรการลงโทษทางแพ่งและการดำเนิน
คดีทางอาญามากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทุน
ทรัพย์ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ
ความเสี่ยงต่อการเผชิญภัยคุกคามไซเบอร์และมัลแวร์
ต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ของท่านตกอยู่ในอันตราย
Failure TechSupport
ความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดข้องของระบบและการล่ม
ของเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการ
ผลิตของธุรกิจลดลงและเกิดความสูญเสียโอกาสต่าง ๆ
ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการสนับสนุนทางเทคนิค การอัปเดทที่
สำคัญ การอัปเกรดเวอร์ชั่น และข้อมูลเอกสารทาง
เทคนิค
 
ปกป้องตนเอง ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้บริโภคจะซื้อหรือใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนโดยไม่รู้ตัว บ่อยครั้งที่ตัวแทนจำหน่ายซึ่งไม่ได้รับการรับรองอย่าง
ถูกต้องได้เสนอขายซอฟต์แวร์เถื่อนพร้อมด้วยแพคเกจที่ดึงดูดใจเพื่อหลอกล่อให้ลูกค้าที่ไม่รู้เท่าทันหลงซื้อ
หลีกเลี่ยงตลาด marketplace ออนไลน์ เว็บไซต์และเครือข่ายแบบ peer to peer ที่เสนอซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ให้
ใช้ฟรีหรือเสนอขายในราคาลดพิเศษ
ซื้อซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ของแท้โดยตรงจาก Dassault Systèmes SolidWorks Corporation หรือผ่านทาง
ตัวแทนจำหน่าย SOLIDWORKS ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องเท่านั้น
ดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management) และแนวทางปฏิบัติที่ดี
เพื่อจัดการวงจรชีวิตซอฟต์แวร์ใน บริษัทของท่านและลดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องที่เป็นผลมาจากประเด็นการไม่
ปฏิบัติตามข้อกําหนด
รายงานเบาะแสตัวแทนจำหน่ายหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ท่านสงสัยว่าอาจจะจำหน่ายหรือแจกจ่าย
ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS เถื่อน
อ่าน FAQs ของเรา เพื่อปกป้องตัวท่านเองจากความเสี่ยงของซอฟต์แวร์เถื่อน
รับสิทธิประโยชน์จากการใช้
ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ของแท้
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ของแท้ เพื่อสัมผัสคุณภาพ สมรรถภาพและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้ง
รับสิทธิเข้าถึง รีลีสและอัปเกรดล่าสุด สิทธิพิเศษในการขอยกระดับ การสนับสนุนทางเทคนิคแบบสด ตลอดจนเข้าถึง
ทรัพยากรได้แบบครบวงจรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์การออกแบบงาน 3D ของท่าน
อย่างคุ้มค่าที่สุด*
*โปรแกรม SOLIDWORKS Subscription Service
เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจของท่านได้แล้ววันนี้ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้จาก
SOLIDWORKS สามารถติดต่อได้โดยตรงจาก Dassault Systèmes SolidWorks Corporationหรือ
ผ่านทางตัวแทนจำหน่าย SOLIDWORKS ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
รายงานเบาะแสซอฟต์แวร์เถื่อน | ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง | คำถามที่พบบ่อย
Get connected. Trade ideas. Never miss a thing.

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA
อีเมล:generalinfo@solidworks.com


อีเมลฉบับนี้เป็นอีเมลเพื่อการค้าที่ใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของ Dassault Systèmes SolidWorks Corporation
เราเคารพ สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านต้องการเปลี่ยนรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสาร หรือยกเลิกการรับอีเมลจาก Dassault Systèmes SolidWorks
Corporation โปรดกดที่ลิงก์นี้:http://www.solidworks.com/preferences/.

© Copyright 2018 Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. สงวนสิทธิ์ทุกประการ.